BUCHACZ(2) |
Buchacz2

Nazwa:

Forma podstawowa: Buchacz

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

osiedle

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 115

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. tarn.(1970)

Lokalizacja opisowa: tarn.