BRZEZINA(80) |
Brzezina51

Nazwa:

Forma podstawowa: Brzezina

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 1, strona 106

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jelcz, woj. oł.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Jelcz, oł.,