BRZEŚCINA(1) |
Brześcina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Brześcina

Dopełniacz: -iny

Charakterystyka obiektu:

przysiółek do miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. mta Jelcz-Laskowice

SENGŚ:

tom 17, strona 102

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jelcz-Laskowice, pow. oł., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Jelcz-Laskowice, oł., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Breschine, Brzescina 1845 K45 255
Breschine 1887 Glex87 114
Breschine 1919 SOV19 25
Breschine 1934 SOV34 29
Waldhof 1937 AOrt
Breschine, j. Waldhof 1941 SOV41 432
Brześcina 1950 MP50 52
Brześcina, niem. Breschine, Waldhof 1951 R s.v.
Brześcina 1967 PRL 107

Etymologia:

Starsza n. pol. Brześcina z przyr.-ina od wyr. brzost ‛gatunek wiązu’. W 1937 r. zastąpiono niem. n. Waldhof ‛leśny dwór’.