BRZEGI(2) |
Brzegi2

Nazwa:

Forma podstawowa: Brzegi

Dopełniacz: -ów

Warianty nazw też Kolonia, Na Puäłowcu, öecirkanice

Charakterystyka obiektu:

pola

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 104

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. ciesz.(1970)

Lokalizacja opisowa: ciesz.