BRANDPASS(1) |
Brandpass1

Nazwa:

Forma podstawowa: Brandpass

Charakterystyka obiektu:

przełęcz

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 1, strona 91

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: 778 m, G. Bystrzyckie, Sudety Środ.