BOSKIE OKO(1) |
Boskie Oko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Boskie Oko

Dopełniacz: -iego -a

Warianty nazw Kaplica Boskie Oko (alternatywna, polski), Gottesauge (oficjalna, niemiecki), Na Boskie Oko (alternatywna, polski)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

wzgórze i kaplica

Atrybuty obiektu:

292 m n.p.m.

SENGŚ:

tom 1, strona 88

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. strzel. (1970)

Lokalizacja opisowa: strzel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 90-17/18

Etymologia:

['III — n. kultowa Boskie Oko : Bóg.']