BORSIGWERK(1) |
Borsigwerk1

Nazwa:

Forma podstawowa: Borsigwerk

Charakterystyka obiektu:

teren miasta

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

huta w Biskupicach, dziś teren mta Zabrze

SENGŚ:

tom 4, strona 29

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Borsigwerk 1886 OET 316
1887 Glex87 390
1947 PDH 97

Etymologia:

Niem. n. dzierż, od nazw. przemysłowca E. Borsiga; niem. das Werk, m.in. ‛zakład przemysłowy’.