BOROWA KĘPA(1) |
Borowa Kępa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Borowa Kępa

Dopełniacz: -ej -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 84

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. pszcz. (1970)

Lokalizacja opisowa: , pszcz.,

Etymologia:

['III — cf. Borowa.']