BOROWA(4) |
Borowa3

Nazwa:

Forma podstawowa: Borowa

Dopełniacz: -ej

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

wzgórze

Atrybuty obiektu:

wzgórze

SENGŚ:

tom 1, strona 83

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: 280 m, lub.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 56/57-99

Etymologia:

['II 1 — cf. bór. Por. liczne pol. Borowa n. m. (ponad 30 nazw wg PRL s. v.).']