BORKOWY LAS(1) |
Borkowy Las1

  • SENGŚ tom 1, strona 83

Nazwa:

Forma podstawowa: Borkowy Las

Dopełniacz: -ego -u

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. pszcz. (1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz., nadleśn. Kostuchna

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Borkowy Las 1776 MPszcz

    Etymologia:

  • ['III — cf. borkowy : borek.']