BORKOWY KĄT(1) |
Borkowy Kąt1

Nazwa:

Forma podstawowa: Borkowy Kąt

Dopełniacz: -ego -a

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 83

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. pszcz. (1970)

Lokalizacja opisowa: , pszcz.,

Etymologia:

[]