BORKOWY KĄT(1) |
Borkowy Kąt1

  • SENGŚ tom 1, strona 83

Nazwa:

Forma podstawowa: Borkowy Kąt

Dopełniacz: -ego -a

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. pszcz. (1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz., nadleśn. Wyry

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Borkowy Kąt 1830 MPszcz