BORKI(19) |
Borki18

Nazwa:

Forma podstawowa: Borki

Dopełniacz: -ów

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 81

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. pszcz. (1970)

Lokalizacja opisowa: , pszcz.,

Etymologia:

I 1 — cf. borek. Również określenia pluralne były częste.