BOREK(77) |
Borek47

Nazwa:

Forma podstawowa: Borek

Dopełniacz: -rku

Charakterystyka obiektu:

pola

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 79

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. krap.(1970)

Lokalizacja opisowa: krap.