BOREK(77) |
Borek10

Nazwa:

Forma podstawowa: Borek

Dopełniacz: †Borek,

Charakterystyka obiektu:

część

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

cz. Wierzbna

SENGŚ:

tom 1, strona 79

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: nys.

Etymologia:

['I 1 — borek — niezwykle produktywne określenie lesistego terenu; wariant Barzyna: bara ‛błoto’; niejedna niem. n. Burg, Hain jest tłumaczeniem pol. Bór, Borek, Borki.']