BOLINA(2) |
Bolina2

  • SENGŚ tom 1, strona 77

Nazwa:

Forma podstawowa: Bolina

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. pszcz. (1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bolina 1668 MPszcz

    Etymologia:

  • ['II 2 — jeżeli to nie jest pomyłka, np. Bolina zam. Solina, to prawdopodobnie Bol-ina : Bola : Bolesław. Małe rzeczułki, przepływające przez łąkę lub las właściciela, określano w taki sposób przynależnościowy. Por. Bolina 1668 jako nazwa leśniczówki. Por. Zwol. 4 Solina n. rz., dopł. Brynicy (Czarna Przemsza).']