BOLINA(2) |
Bolina2

Nazwa:

Forma podstawowa: Bolina

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 77

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. pszcz. (1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz.

Etymologia:

['II 2 — jeżeli to nie jest pomyłka, np. Bolina zam. Solina, to prawdopodobnie Bol-ina : Bola : Bolesław. Małe rzeczułki, przepływające przez łąkę lub las właściciela, określano w taki sposób przynależnościowy. Por. Bolina 1668 jako nazwa leśniczówki. Por. Zwol. 4 Solina n. rz., dopł. Brynicy (Czarna Przemsza).']