BOLĘCIN(10) |
Bolęcin4

Nazwa:

Forma podstawowa: Bolęcin

Dopełniacz: †Bolęcin

Charakterystyka obiektu:

parcela

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 77

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. syc.(1970)

Lokalizacja opisowa: syc.