BOJSZOWSKI RÓW(1) |
Bojszowski Rów1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bojszowski Rów

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

rów

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

rów i wał ochronny

SENGŚ:

tom 1, strona 75

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. pszcz.(1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz.

Etymologia:

['II 2 — pierwotnie *Bojiszów : Bojisz(a) n. os.; przez pluralizację -ów na -owy powstały dziś Bojszowy. Por. Stoj 185. Por. pol. Bojewo, Bojkowice. Przez substytucję bi- jako boi- (por. Bytom→ Beuthen) nie jest wykluczona rekonstrukcja Byszów: Bysz← Bydgost itp.']