BOGUSZÓW-GORCE(1) |
Boguszów-Gorce1

  • SENGŚ tom 17, strona 71

Nazwa:

Forma podstawowa: Boguszów-Gorce

Dopełniacz: -szowa-Gorców

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miasto

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. wałb., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: pow. wałb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Boguszów-Gorce 1972 DzU72 50 poz. 327
Boguszów-Gorce 1980 Wyk I 114
Boguszów-Gorce 2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • Miasto powstało z połączenia dwu sąsiednich miejscowości w 1972 r.: Boguszów (niem. Gottesberg) i Gorce (Rothenbach). Zapisy hist. zob. BOGUSZÓW i GORCE;