BOBRZYNEK(1) |
Bobrzynek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bobrzynek

Dopełniacz: -nka

Charakterystyka obiektu:

część lasu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. mil.(1970)

Lokalizacja opisowa: mil.