BOBRZANIE(1) |
Bobrzanie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bobrzanie

Klasa toponimu:

etnonimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa etnograficzna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa:

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Pobarane 1086 KŚl I nr 8

Etymologia:

['Najbardziej typowe były n. etn. na -jane: Wiślanie, Ślężanie i inne. Por. niżej Bóbr n. rz. oraz RS XXIX, 1, s. 9 nn.']