BOBROWIEC(1) |
Bobrowiec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bobrowiec

Dopełniacz: -wca

Charakterystyka obiektu:

kanał

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: l. dopł. Suchej, Śląska Ochla, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bobrowiec 2005 AtPHP (B-7)
Bobrowiec 1983 HO 76
Bobrowiec 1951 R s.v.
Bobrowiec 1951 MP51 62 poz. 825