BOBRÓWEK(1) |
Bobrówek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bobrówek

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

kotlina

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

kotlina

SENGŚ:

tom 1, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kłodz.(1970)

Lokalizacja opisowa: kłodz.

Etymologia:

[]