BOBREK(1) |
Bobrek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bobrek

Dopełniacz: -rka

Warianty nazw Kanał Kaczawa, Mały Bober, Stara Kacaba

Charakterystyka obiektu:

kanał

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: l. dopł. Odry

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
Bobrek 2006 Hydronimy I/1 16
Bobrek a. Mały Bober a. Stara Kacaba // Böberle 1983 HO 65
Bobrek po 1948 KUNM
Bobrek, Bober, Mały Bober, Stara Kacaba, Kacaba, Böberle 1954~ URM 84/85-96 (MP 4764)
Böberle 1941 MBl 4764
Böberle - Bobrek 1951 MP51 62
Das Boberle 1829 SKPreus nr 132
Das Boeberle 1802 WBeschr V 7
Kan. Kaczawa (Bobrek) 1975 Mp-25 (45223)
Kan. Kaczawa (Bobrek) 1995 Mp-50 (M-33-33-B)
das Böberle 1828 Zedlitz II/1 230