BLIZBÓRZ(1) |
Blizbórz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Blizbórz

Dopełniacz: -borza

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada wsi

Atrybuty obiektu:

os. wsi Krzeczyn

SENGŚ:

tom 17, strona 62

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Oleśnica, pow. oleś., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Oleśnica, oleś., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Gruenhof 1785 Z V 282
Grünhof 1845 K45 187
Grünhof 1887 A87 61
Grünhof 1908 SOV08 88
Blizbórz 1950 MP50 8
1951 R s.v.
Blizbórz 1967 PRL 66
Blizbórz 1980 Wyk I 95
Blizbórz 2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Pierw. n. niem. Grünhof ‛zielony dwór’, por. grün ‛zielony’, der Hof ‛dwór’. Nowa n. pol. Blizbórz ustalona przez Komisję URM, por. stpol. im. Blizbor Malec82 65.