BLICHER(1) |
Blicher1

Nazwa:

Forma podstawowa: Blicher

Charakterystyka obiektu:

osada miejska

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

osada miejska

SENGŚ:

tom 1, strona 59

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Boguszowice, woj. ryb.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Boguszowice, ryb.,

Etymologia:

[]