BLEIBERKAMM(1) |
Bleiberkamm1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bleiberkamm

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 1, strona 58

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Kaczawskie, Sudety Zach.