BIERUTÓW(2) |
Bierutów1

  • SENGŚ tom 1, strona 51

Nazwa:

Forma podstawowa: Bierutów

Dopełniacz: -owa

Warianty nazw Bernstadt i. Schl. (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miasto

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. oleś. (1970)

Lokalizacja opisowa: oleś.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Legnitz 1255 Hae 97
Legnitz 1255 SU III 104
Liegnitz 1255 CS VII/2 47
Lignizam, Forstenwald 1266 Hae 108 Lokacja miasta na prawie frankońskim.
Lignizam, Forstenwald 1266 SU III 345 Lokacja miasta na prawie frankońskim.
Bernhardsdorf 1285 CS VII/3 69
Beroldestat 1288 SU V 288
Beroldestat 1288 CS VII/3 110
bei Beroldestadt 1288 CS VII/3 110
Berolstadt 1300~ CS XIV 56
Bernstadt 1329 CS XXII 55
Berolstat 1329 CS XXII 66
Bernstadt 1337 CS XXIX 151
Bernstad 1419 CS XXXV 62
Bernstat 1544 MpMünster
Bernstat 1579 J I 69
Bernstadt 1595 CS XXXV 253
Bernstadt 1691 CS XXXIII 94
Bernstadt, Bierutów, Birutowa, Berolstadium 1781 Z IV 248, 253
Bernstadt 17uu Urb2 51 XVIII w.
Bierutów, Bernstadt 1845 K45 785
Bernstadt, Bierutów 1850~ LDykc 28
Bierutów, Bernstadt 1880 SG I 221
Bernstadt, urspr. Bernhardsstadt 1887 A87 48
Bierutow, Bernstadt 1896 D96 54
Bierutów, Bernstadt 1900 Myc 16

    Etymologia:

  • Spolszczenie niem. Bernstadt na Bierutów nastąpiło już w XVI w., por. W. Klementowski, Księga ławnicza osad wiejskich Krzyżownik i Proszowa w dawnym księstwie oleśnickim z lat 1558-1583, Kępno 1917, s. 20: przed Bieruthowem 1561 r. A zatem niem. Berold → pol. Bierułt (wymowa ł jak u oraz zanik po u) → Bierut tego typu co niem. Harburt → pol. Harbułt (przez dysymilację r — r) → Harbut, Arnold → Jarnut. Por. OSG I, 76.