BIERUŃ(1) |
Bieruń1

  • SENGŚ tom 17, strona 58

Nazwa:

Forma podstawowa: Bieruń

Dopełniacz: -nia

Warianty nazw Berun (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miasto

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. bieruńsko-lędziński, woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: pow. bieruńsko-lędziński, śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bieruń 1991 DzU91 2 poz. 8
Bieruń 2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • Po powstaniu Bierunia Nowego starsze miasto nazywano Bieruniem Starym (zob.). W 1975 r. stał się on częścią Tych, w 1991 r. uzyskał samodzielność administracyjną. Pod nazwą Bieruń Stary i Bieruń Nowy (zob.).Etymologia, zob. Bieruń Stary SNGŚ I 51.