BIELSKO-BIAŁA(1) |
Bielsko-Biała1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bielsko-Biała

Dopełniacz: -a -ej

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miasto

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 47

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. biel. (1970)

Lokalizacja opisowa: biel.

Etymologia:

II 1 — cf Biała n. rz.; typ Czersk: Czarna n. rz. Pierwotnie też był wariant Bielice a. Bielica. Biała n. rz. Na Mazowszu jest częsty typ podwójnych nazw po złączeniu dwu sąsiednich miejscowoéci.