BIELSKO DOLNE(4) |
Bielsko Dolne1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bielsko Dolne

Dopełniacz: -a -ego

Warianty nazw Dolne Przedmieście (alternatywna)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

dzielnica miasta

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 47

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. biel. (1970)

Lokalizacja opisowa: biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM

Etymologia:

[]