BIEŁKOWO(2) |
Biełkowo2

Nazwa:

Forma podstawowa: Biełkowo

Charakterystyka obiektu:

obszar nad stawem

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

obszar nad stawem

SENGŚ:

tom 1, strona 48

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Białków, woj. woł.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Białków, woł.,

Etymologia:

['II 1 — cf. gw. bielka ‛jasna, glinko wata gleba’.']