BIELAWA(1) |
Bielawa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bielawa

Dopełniacz: -wy

Warianty nazw Mała Krzywa, Małokrzywa

Charakterystyka obiektu:

struga

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 53

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Stoły, Mała Panew, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bielawa 2006 Hydronimy I/1 12
Bielawa 1983 HO 39
Grenz Wsr. 1830 SKPreus nr 172
Krummbach 1942 MBl 5478
Malokrzywa B. 1832 DomKart
Maloskrzywa-B. 1902 MBl 5478
Mała Krzywa a. Krzywa // Kleine Krumme a. Krummbach 1983 HO 38
Małokrzywa 2000 HydroMp50 (M-34-50-A)
Małoskrzywa 1925/1942 Fl1 441/7
Waldbach Krziwa 1864 TriestI 520