BIAŁYNKA(1) |
Białynka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Białynka

Dopełniacz: -ki

Charakterystyka obiektu:

struga

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 49

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Jaźwiny, Osobłoga, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Białynka 2006 Hydronimy I/1 11
Białynka 1977 Mp-25 (47332)
Białynka 1970 Mp-50 (4743)