BIAŁYNKA(1) |
Białynka1

  • SENGŚ tom 17, strona 49

Nazwa:

Forma podstawowa: Białynka

Dopełniacz: -ki

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

struga

Atrybuty obiektu:

dług. 3,65 km

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Jaźwiny, Osobłoga, Odra (wypływa we wsi Brożec, uchodzi we wsi Pietna, gm. Krapkowice, pow. krap., opol.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Białynka 1970 Mp-50 (4743)
Białynka 1977 Mp-25 (473.32)
Białynka 2006 Hydronimy I/1 11

    Etymologia:

  • Nowa n. powojenna Białynka : Białynia z przyr.-ka, zob. Białynia.