BIAŁKA(5) |
Białka3

  • SENGŚ tom 17, strona 46

Nazwa:

Forma podstawowa: Białka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Młynówka (alternatywna, polski), Biele Fluss (oficjalna, niemiecki), Biele-Arm (oficjalna, niemiecki), Mühl Graben [gb.] (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

struga

Atrybuty obiektu:

dług. 7,61 km

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Nysy Kłodzkiej, Odra (odnoga Białej Głuchołaskiej, wypływa koło wsi Biała Nyska, płynie wzdłuż Jeziora Nyskiego, uchodzi na płn.-wsch. od mta Nysa, pow. nys.,opol.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mühlgraben FlM (bez daty)
Biele F. 1830~ SKPreus nr 171
1938 MBl 5569
Białka 1949 MP49 17
1951 R s.v.
Mühl Graben, prop. Rakowy Rów 1957/1962 URM
Białka, Bielearm 1983 HO 47
Białka (Młynówka) 1987 Mp-10 (473.413)
Białka (Młynówka) 1996 Mp-10 (M-33-59-D-a-2)
Białka 2006 Hydronimy I/1 9

    Etymologia:

  • Pierw. n. pol. Biała zniem. w postaci Biele Fluss ‛biała rzeka’, Biele Arm ‛biała odnoga’, Mühl Graben ‛młyński rów’. Po 1945 r. chrzest pol. Białka.