BIAŁKA(5) |
Białka3

Nazwa:

Forma podstawowa: Białka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Młynówka

Charakterystyka obiektu:

struga

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 46

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Nysy Kłodzkiej, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
1938 MBl 5569
Białka 2006 Hydronimy I/1 9
Białka 1949 MP49 17
Białka (Młynówka) 1987 Mp-10 (473.413), Białka (Młynówka) 1996 Mp-10 (M-33-59-D-a-2)
Białka, Bielearm 1983 HO 47
Biele F. 1830~ SKPreus nr 171
Mühl Graben, prop. Rakowy Rów 1957/1962 URM
Mühlgraben (bez daty) FlM

Etymologia:

Pierw. n. pol. Biała zniem. w postaci Biele Fluss ‛biała rzeka’, Biele Arm ‛biała odnoga’, Mühl Graben ‛młyński rów’. Po 1945 r. chrzest pol. Białka.