BIAŁA(8) |
Biała5

  • SENGŚ tom 1, strona 40

Nazwa:

Forma podstawowa: Biała

Dopełniacz: -ej

Warianty nazw Zülz (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miasto

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. prud. (1970)

Lokalizacja opisowa: prud.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bela 1225 CS VII/1 153
Bela 1239 CS VII/1 228
Belam alias Czolz 1300~ CS XIV 103
Bela 1311 CS XVI 190
Czuloss 1327 CS XXII 6
Goltz 1544 MpMünster
Zültz 1722 KK18 163
Stadt Zültz 1765~ TabPodGru 55
Schloß Zültz 1765~ TabPodGru 55

    Etymologia:

  • I 1 — jedno z najczęstszych ogólnosłowiańskich określeń toponimicznych i hydronimicznych: pol. Biała, czes. Bíla itp.