BIAŁA(8) |
Biała5

Nazwa:

Forma podstawowa: Biała

Dopełniacz: -ej

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miasto

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 40

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. prud. (1970)

Lokalizacja opisowa: prud.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bela 1225 CS VII/1 153
Bela 1239 CS VII/1 228
Belam alias Czolz 1300~ CS XIV 103
Bela 1311 CS XVI 190
Czuloss 1327 CS XXII 6
Goltz 1544 MpMünster

Etymologia:

I 1 — jedno z najczęstszych ogólnosłowiańskich określeń toponimicznych i hydronimicznych: pol. Biała, czes. Bíla itp.