BIADACZ(8) |
Biadacz4

Nazwa:

Forma podstawowa: Biadacz

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

kolonia miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 39

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. klucz.(1970)

Lokalizacja opisowa: klucz.