BIADACZ(2) |
Biadacz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Biadacz

Dopełniacz: -cza

Warianty nazw Biadasch (urzędowa, niemiecki), Bankau-Eichenweg (urzędowa, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada wsi

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 43

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Kluczbork, pow. klucz., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: os. wsi Bąków, gm. Kluczbork, pow. klucz., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Biadasch Fl1 53/13
Biadasch 1886 OET 94
Biadacz 1887 Glex87 336
Bankau-Eichenweg 1936 AOrt
Biadacz, Bankau-Eichenweg,Biadacz 1939 Prus39 18
Biadasch, j. Bankau-Eichenweg 1941 SOV41 26
Biadacz 1949 MP49 29
Biadacz 1951 R s.v.
Biadacz 1967 PRL 49

Etymologia:

N. kult. Biadacz od wyr. biadać ‛narzekać’. Tak określano ‛miejsca nieurodzajne, biedne’ (zob. BorGŚ 109). W 1936 r. administracja niem. dodatkowo wprowdziła n. Eichenweg ‛dębowa droga’, por. der Weg ‛droga’, die Eiche ‛dąb’.