BERSTINE(1) |
Berstine1

Nazwa:

Forma podstawowa: Berstine

Charakterystyka obiektu:

pastwiska

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 37

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jelcz, woj. oł.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Jelcz, oł.,