BERISZ(1) |
Berisz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Berisz

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 37

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. pszcz.(1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz.