BENEDYKT(1) |
Benedykt1

Nazwa:

Forma podstawowa: Benedykt

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 35

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Stodoły, woj. ryb.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Stodoły, ryb.,