BAŻANY(3) |
Bażany2

Nazwa:

Forma podstawowa: Bażany

Dopełniacz: -an

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 31

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. ol.(1970)

Lokalizacja opisowa: ol.