BAŻANTANICA(1) |
Bażantanica1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bażantanica

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

kolonia

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

kol.

SENGŚ:

tom 1, strona 31

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Kochcice, woj. lubl.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Kochcice, lubl.,

Etymologia:

[]