BATORÓW(1) |
Batorów1

Nazwa:

Forma podstawowa: Batorów

Dopełniacz: -rowa

Warianty nazw Batorowo (przejściowa)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

część miasta

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 39

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Szczytna, pow. kłodz., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: cz. mta Szczytna, Szczytna, kłodz., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Batorów, pot. Batorowo URM 90-56 (MP 5564)
Friedrichsgrund 1789 Z IX 295
Friedrichsgrund oder Neu Rückers 1845 K45 564
Friedrichsgrund 1887 A87 65
Friedrichsgrund 1941 SOV41 92
Batorowo 1945 SGTS 13 34
Batorów 1947 MP47 124
1951 R s.v.
Batorów 1967 PRL 41
Batorów 1980 Wyk I 55
Batorów 2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Os. powstała jako kolonia fryderycjańska ok. 1770 r. dla robotników pracujących w hucie szkła, założonej przez braci Rohrbachów na polecenie króla Fryderyka II, stąd n. Friedrichsgrund ‛ziemia Fryderyka’, por. der Grund ‛pole, ziemia’ (zob. KGL 19, SGTS 13, 35). Nowa n. powojenna Batorów nie nawiązuje do znaczenia n. niem.