BASCHE(3) |
Basche1

Nazwa:

Forma podstawowa: Basche

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 30

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. głog.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Wietszyce, głog.,