BARYCZKA(1) |
Baryczka1

  • SENGŚ tom 17, strona 38

Nazwa:

Forma podstawowa: Baryczka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Młynówka (alternatywna, polski), Ludwigsdorfer Wasser (oficjalna, niemiecki), Bartsch Bach (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

struga

Atrybuty obiektu:

dług. 15,52 km

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Stobrawy, Odra (wypływa na wsch. od wsi Maciejów, uchodzi na płn.-zach. od mta Kluczbork, gm. Kluczbork, pow. klucz., opol.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bartsch 1783 Z I/2 11
Bartsch Fl. 1796/1802 DomKart
Die Bartsch (l. dopł. Stobrawy) 1804 WBeschr VIII 39
die Barth 1828 Zedlitz II/1 299
Bartsch B. 1832 SKPreus nr 153
z Baryczą 1883 SG IV 165
Bartsch-B. 1885 MBl 5074
Bartschbach 1896 OS II 75
Bartschbach 1913 DomKart
Bartsch-B. 1914 MBl 5074
Bartsch Bach 1925/1942 Fl1 261/1
Bartsch 1930 DomKart
Bartsch-B. 1938 MBl 5074
Baryczka 1948 KUNM
Bartsch B. - Baryczka 1949 MP49 17
1951 R s.v.
Baryczka a. Młynówka // Bartschbach a. Ludwigsdorfer Wasser 1983 HO 51
Baryczka 2006 Hydronimy I/1 6

    Etymologia:

  • N. zdr. Baryczka z przyr.-ka od wyr. bara ‛moczar, bagno’ lub n. zdr. od n. w. Barycz.