BARYCKI RÓW(1) |
Barycki Rów1

Nazwa:

Forma podstawowa: Barycki Rów

Dopełniacz: -kiego Rowu

Warianty nazw Rów Barycki

Charakterystyka obiektu:

rów

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

rów dług. 5,35 km, p. dopł. Grobelki, Masłówka, Orla, Barycz, Odra , wypływa na płn.-zach. od wsi Wodniki, uchodzi w osadzie Warszewko, gm. Wąsosz, pow. gór., dlnśl.

SENGŚ:

tom 17, strona 37

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Grobelki, Masłówka, Orla, Barycz, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Landgraben 1940 MBl 4466
Rów Barycki 1949 MP49 17 poz. 225
Barycki Rów — Bartsche Land Graben 1951 R s.v.
Bartsche Land Gr. - Barycki Rów (poprzednio Rów Barycki) 1951 MP51 62
Barycki Rów // Landgraben a. Bartsche Landgraben (p. dopł. Masłówki) 1983 HO 72
Barycki Rów 2006 Hydronimy I/1 5

Etymologia:

Starsza n. niem. Landgraben ‛polny rów’, por. der Graben ‛rów, potok’, das Land ‛pole; też wieś, teren’. N. powojenna Barycki Rów : n. rz. Barycz (niem. Bartsch).