BARWINEK(5) |
Barwinek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Barwinek

Dopełniacz: -nka

Charakterystyka obiektu:

osiedle

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 29

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. lubl.(1970)

Lokalizacja opisowa: lubl.