BARTSCHGARTEN(1) |
Bartschgarten1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bartschgarten

Charakterystyka obiektu:

przysiółek do miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 28

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. głog.,(1970)

Lokalizacja opisowa: głog.,