BARTOSZE(2) |
Bartosze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bartosze

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 28

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. lubl.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Cieszowa, lubl.,