BARTOSZ(2) |
Bartosz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bartosz

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 28

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. gór.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Bartodzieje, gór.,